Op alle opdrachten is van toepassing De Nieuwe Regeling (DNR 2011), Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur, gedeponeerd op 21 juli 2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.

Om de DNR 2011 in te zien kunt u deze hier downloaden.

Op verzoek sturen wij u een exemplaar van de DNR2011 kosteloos toe.


Loading...