Raadgevend Ingenieursbureau Van Dijke B.V. is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bouwconstructies, met ruim 40 jaar ervaring.

Ons bureau houdt zich voornamelijk bezig met het ontwerpen, berekenen en nader uitwerken van constructies in beton, staal en hout. Bij de vormgeving van de constructies en de keus van het constructiemateriaal wordt gestreefd naar de optimale oplossing, welke aan de wensen van de opdrachtgever voldoet. Hiertoe is het belangrijk om in een vroegtijdig stadium bij een project betrokken te worden.

Wij beschikken over ruime ervaring in het ontwerpen, berekenen en tekenen van alle mogelijke constructies.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne reken- en tekenapparatuur alsmede constructiemethoden.

  • Gereformeerde Gemeente te Wageningen
  • vandijkebv
    Bedrijfslocatie
  • Woongebouw "de schans van Valdez" te Leiderdorp
Loading...